Taste Asian 臻味餐厅

探索菜单

传统小吃

1. 素春卷
1490 Ft
2. 牛肉串
1890 Ft
3. 饺子(鸡肉)
1690 Ft
4. 天妇罗虾
1890 Ft
5. 豆腐干
1790 Ft
6. 脆皮鱼
3290Ft

蔬菜沙拉

7. 果蔬沙拉

配料:

芒果 圣女果 生菜 黄瓜 坚果

+牛油果 4890 Ft
+虾仁 5490 Ft
+三文鱼 5890 Ft

口味

A. 中式
B. 日式
C. 泰式

主食炒面

8. 万能香辣牛肉酱拌面/拌饭
3990 Ft
9. 泰式炒米粉

配料:
豆腐 菌菇 扁豆 西兰花

<1>蔬菜

4290 Ft

<2>鸡肉

4290 Ft

<3> 牛肉

4590 Ft

<4>虾仁

4590 Ft

<5> 鸡肉+虾

4890 Ft

<6>牛肉+虾

5690 Ft

口味选择:

A. 泰式酸甜

B. 酸辣

10. 日式炒乌龙面

配料:
豆腐 菌菇 扁豆 西兰花

<1>蔬菜

4290 Ft

<2>鸡肉

4290 Ft

<3> 牛肉

4590 Ft

<4>虾仁

4590 Ft

<5> 鸡肉+虾

4890 Ft

<6>牛肉+虾

5690 Ft

口味选择:

A. 泰式酸甜

B. 中式香辣

A. 日式照烧

汤面

11.香辣小面(中式最有诱惑的汤面)
12.牛肉汤粉 PHO(越南国食)
13.味噌乌冬面(日式美食)
14.冬阴功汤粉/米饭(世界三大名汤)

<1>蔬菜

3990 Ft

<2>鸡肉

3990 Ft

<3> 牛肉

4290 Ft

<4>虾仁

4290 Ft

<5> 鸡肉+牛肉

4690 Ft

<6>鸡肉+虾

4690 Ft

<5> 牛肉+虾

4890 Ft

<6>鸡肉+牛肉+虾

5290 Ft

主食炒饭

15. 泰式菠萝炒饭

<1>蔬菜

4390 Ft

<2>鸡肉

4390 Ft

<3> 牛肉

4790 Ft

<4>虾仁

4790 Ft

<5> 鸡肉+虾

5290 Ft

<6>牛肉+虾

5690 Ft

口味选择:

A. 酸甜

A. 酸甜

C. 咖喱

16. 中式藜麦杂粮炒饭

<1>蔬菜

4390 Ft

<2>鸡肉

4390 Ft

<3> 牛肉

4790 Ft

<4>虾仁

4790 Ft

<5> 鸡肉+虾

5290 Ft

<6>牛肉+虾

5690 Ft

口味选择:

A. 香辣

A. 黑椒

C. 酸甜

17. 日式黑松露炒饭

<1>蔬菜

5490 Ft

<2>鸡肉

5490 Ft

<3> 牛肉

5890 Ft

<4>虾仁

5890 Ft

<5> 鸡肉+虾

6390 Ft

<6>牛肉+虾

6890 Ft
18-1. 双味三文鱼炒饭
5890 Ft
18-2. 亲子三文鱼炒饭
6890 Ft
18-3. 鳗鱼三文鱼炒饭
7890 Ft
19-1. 松露鹅肝⻥子酱炒饭
14800 Ft

配料:

鱼子酱 黑松露 鹅肝

19-2. 海陆空
9800 Ft

配料: 牛肉 虾 鹅肝

20-1. A4和牛炒饭
34990 Ft

配料:

日本A4和牛 200g

20-2. A5和牛炒饭
45900 Ft

配料:
日本A5和牛 200g

本店特色料理

21. 醋溜白菜
3490 Ft
22. 蜜汁烤鸭
5690 Ft
23. 炝炒青菜
3890 Ft
24. 咖喱/香辣/照烧虾
6490 Ft
25.孜然羊肋排
7890 Ft
26.水煮料理
<1>牛肉
5890 Ft
26. 水煮料理
<2>鱼肉
5890 Ft

甜点

27. 南瓜饼
1450 Ft
28. 红糖糍粑
1650 Ft